Описание первой категории

Экзегеза. Комментарии к роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Экзегеза. Комментарии к роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита"


Автор: Юрий Некрутенко
Краткое описание: Книга представляет собой оригинальный кодекс фактографических комментариев (история, персоналии, топография, топонимика, быт, аллюзии) к известнейшему роману М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Книга может быть полезным пособием при изучении творчества писателя в средней школе и высших учебных заведениях.

Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття

Українське мистецтвознавство кінця ХІХ – початку ХХ століття


Автор: Антонович Є., Удріс І.
Краткое описание: У монографічному дослідженні розглядаються особливості розвитку наукового мистецтвознавства в Україні у зазначений період.  

Дизайн квітників

Дизайн квітників


Автор: Пушкар В.
Краткое описание: Навчальний посібник

Основи проектування та конструювання

Основи проектування та конструювання


Автор: Сьомкін С.
Краткое описание: Навчальний посібник

Паломництво та релігійний туризм

Паломництво та релігійний туризм


Автор: Любіцева О.О., Романчик С.П.
Краткое описание: Навчальний посібник

Вступ до феноменології

Автор: Бернхард Вальденфельс
Краткое описание: Книга присвячена систематичному викладу феноменологічної філософії ХХ століття. Викладені позиції основних представників феноменологічного напрямку сучасної філософії: від Гуссерля, Шелера і Гайдеггера до Рикера, Шютца і Гурвіча.

Філософія сьогодні

Автор: Редакція Ульриха Бьома
Краткое описание: Книга містить тексти розмов найвідоміших філософів Німеччини та ще деяких західних країн. Книжка може стати у пригоді всім, хто цікавиться сучасною філософською думкою.

Політична антропологія

Автор: Жорж Баландьє
Краткое описание: Книга присвячена аналізу типів соціальної поведінки людини, що її спричиняють різноманітні політичні практики. 

Розум і право

Автор: Отфрід Гьофе
Краткое описание: Книга вперше репрезентує не лише німецькомовну, але й сучасну західну філософію моралі, держави та права загалом, крізь призму нового розуміння складових інтеркультурного правового дискурсу. Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться сучасним станом соціальної філософії, філософії держави і права.

Повернення дієвця

Автор: Ален Турен
Краткое описание: Презентована в текстах Алена Турена критика модерності прагне відокремити останню від історичної традиції, що зводила її до самої лише раціоналізації, і ввести тематику суб'єкта-особистості і суб'єктивації. 

Наши авторы

Новинки

Город без отцов
Краткое описание : События происходят на востоке Украины. Тема криминальной разведки в середине 90х. Это время рэкета, дикого бизнеса, контрабанды и знакомства с Европой. Молодой парень Артем Салтанов из бедной, шахтерской семьи вовлечен в контрабандное ремесло. В течение нескольких лет богатеет тем самым привлекает к себе не добрые взгляды, не честных на руку дельцов, которые под видом правовых органов попытаются завладеть ...
Автор : Александр Шамрай
Все права защищены© 2017
создание сайта
Создание сайтов