Описание первой категории

Ринок туристичних послуг

Ринок туристичних послуг


Автор: Любіцева О.О.
Краткое описание: У даній книзі розглядаються теорія, І методологія і методика дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях.

Історія туризму (3-е видання)

Історія туризму (3-е видання)


Автор: Л. Устименко, І. Афанасьев
Краткое описание: Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питан¬ня появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища.

Менеджмент туризму. Туроперейтинг

Менеджмент туризму. Туроперейтинг


Автор: Бабарицька В., Малиновсъка О.
Краткое описание: Містить програмний матеріал щодо базових понять туроперейтинга і основ сервісного забезпеченння турпродукту. Розкривається сутність понять «туризм», «турист», «турпослуга», «турпродукт» і класифікаційних підходів в сфері гостинності і туризму. Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування і продавців турпродукту, зміст передреалізаційних процесів в туризмі.

Методика викладання класичного танцю

Методика викладання класичного танцю


Автор: Цветкова Л.Ю.
Краткое описание: Книга складена з урахуванням терміну навчання зі спеціальності в межах вузівської програми. Вміщений у ній навчальний матеріал згрупований з огляду на його поетапне засвоєння і викладений у послідовності, що забезпечує реалізацію принципу наступності в оволодінні фаховими знаннями.

Туристичні ресурси України

Туристичні ресурси України


Автор: Любіцева 0.0., Панкова Є.В., Стафійчук В.І.
Краткое описание: Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення.

Методика розробки турів (2-е видання)

Методика розробки турів (2-е видання)


Автор: Любіцева 0.0.
Краткое описание: Розглядаються питання методики розробки турів як специфічного продукту туристичного ринку. Дана методика включає передпроектний період або маркетингові дослідження ринку з метою визначення цільового сегменту та попиту на певний туристичний продукт, власне розробку туру та його організаційне забезпечення -до проведення переговорного процесу та укладання угод, які забезпечують організацію туру.

Туристичне краєзнавство (3-е видання)

Туристичне краєзнавство (3-е видання)


Автор: Панкова Є. В
Краткое описание: Посібник містить інформацію про туристичні ресурси регіонів України та її столиці - Києва.

Екскурсознавство, музеєзнавство

Екскурсознавство, музеєзнавство


Автор: Бабарицька В., Короткова А., Малиновська О.
Краткое описание: Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства.

Туристичне країнознавство. Країни лідери туризму

Туристичне країнознавство. Країни лідери туризму


Автор: за ред. проф. Любіцевої О.О.
Краткое описание: Туристичне країнознавство розглядається як складова загального країнознавства, предметом дослідження якого є туристичний процес.

Історія Європи

Історія Європи


Автор: Панкова Є. В.
Краткое описание: Даний посібник є однією з перших спроб хоч би частково відобразити історію найважливіших політичних процесів розвитку європейського суспільства, історію окремих аспектів розвитку регіонів і країн, міжнарод¬них відносин.
<< [Первая] < [Предыдущая] 1 2 3 4 5 [Следующая] > [Последняя] >>

Наши авторы

Новинки

Интересно о кофе
Краткое описание : Первая в Украине НАСТОЯЩАЯ книга о кофе. Написана кофейным профессионалом, но предназначена для обычных любителей кофе. Автор - эксперт, всесторонне изучивший самый известный продукт в мире - от кофейных плантаций и обжарки до продажи в магазине и приготовления дома. Все рассказы, помещенные в данной книге - это НОВЫЕ повествования о секретах и магии кофе - ИНТЕРЕСНЫЕ кофейные заметки, изложенные простым и доступным языком.
Автор : Сергей Реминный
Все права защищены© 2017
создание сайта
Создание сайтов